Tabletter

Tabletter er den vanligste formen for legemidler i fast form. I tillegg er kapsler, stikkpiller og vagitorier legemidler i fast form. Tabletter lages på ulike måter, og ikke alle kan deles eller knuses. Tabletter som har delestrek eller delekors, kan deles i to eller fire deler. Depottabletter er laget for å frigjøre virkestoff gradvis over tid. Det er vanlig at depottabletter svelges hele for at ikke effekten skal forringes. Kapsler, stikkpiller og vagitorier bør ikke deles. Ved utregning av medikamenter i fast form, anvendes formlene for dose – styrke – mengde.

Dose

Det brukes følgende formel for utregning av dose virkestoff (hvor mye virkestoff pasienten skal ha av et legemiddel):

Eksempel

Til en pasient er det ordinert 3 tablett(er) av amitriptylinhydroklorid (Sarotex) 2 gang(er) i løpet av et døgn. Styrken er 25 mg per tablett.

Hvor mye virkestoff i mg får pasienten i hver dose?

Dose tilsier mengde virkestoff av et legemiddel, for eksempel 200 milligram (mg). Dose utregnes her som enkeltdose (mengde virkestoff i hver dose). 

D=S×M

S=mengde virkestoff/legemiddelenhet M=antall legemiddelenheter

Løsningsforslag:

S=25 mg/tablett  M=3 tablett(er)  D=S×M= 25 mg/tablett x 3 tablett(er)=75mg

Pasienten får 75 mg virkestoff i hver dose.

Test deg selv

Oppgave 1 av 3

Et virkestoff 2 000 mg skal gis som 8 tabletter, en tablett hver 3 time, 250 mg/tablett hver gang.

Hvilken verdi i teksten er det som angir dosen?

3
8
250
2 000

Styrke

Det brukes følgende formel for utregning av styrke virkestoff (innhold virkestoff/legemiddelenhet):

Eksempel

Hvis 2 tabletter med lik styrke utgjør 300 mg.

Hva er styrken/tablett?

Styrke angir mengde virkestoff i hver legemiddelenhet, for eksempel 20 mg/legemiddelenhet (eks 20 mg/tabl).

S=DM

D=mengde virkestoff M=antall legemiddelenheter

Løsningsforslag:

Dmengde virkestoff=300 mg  Mantall legemiddelenheter=2 tabletter  Smengde virkestoff/legemiddelenhet=DM=300 mg2 tabletter=150 mg/tablett

Styrken på hver tablett utgjør 150 mg.

Test deg selv

Oppgave 1 av 2

Et virkestoff 2 000 mg skal gis som 8 tabletter, en tablett hver 3 time, 250 mg/tablett hver gang.

Hvilken verdi i teksten er det som angir styrken?

8
250
3
2 000

Mengde

Det brukes følgende formel for utregning av mengde (det totale antall legemiddelenheter):

Eksempel

En pasient skal ha mirabegron (Betmiga) depottablett(er). Det er forordnet 50 mg. Mirabegron (Betmiga) har styrke 25 mg/depottablett.

Hvor mange depottabletter skal pasienten ha?

Mengde tilsier antall legemiddelenheter (enheter av et legemiddel), for eksempel 2 tabletter (tabl).

M=DS

D=mengde virkestoff S=mengde virkestoff/legemiddelenhet

Løsningsforslag:

Dmengde virkestoff=50 mg  Smengde virkestoff/legemiddelenhet= 25 mg/depottablett  Mantall legemiddelenheter=DS=50 mg 25 mg/depottablett=2 depottablett(er)

Pasienten skal ha 2 depottablett(er).

Test deg selv

Oppgave 1 av 3

Et virkestoff 100 mg skal gis som 4 tabletter, en tablett hver 6 time, 25 mg/tablett hver gang.

Hvilken verdi i teksten er det som angir mengden?

25
6
100
4

Lærte du noe fra denne siden?