Tabletter

Tabletter er den vanligste formen for legemidler i fast form. I tillegg er kapsler, stikkpiller og vagitorier legemidler i fast form. Tabletter lages på ulike måter, og ikke alle kan deles eller knuses. Tabletter som har delestrek eller delekors, kan deles i to eller fire deler. Depottabletter er laget for å frigjøre virkestoff gradvis over tid. Det er vanlig at depottabletter svelges hele for at ikke effekten skal forringes. Kapsler, stikkpiller og vagitorier bør ikke deles. Ved utregning av medikamenter i fast form, anvendes formlene for dose – styrke – mengde.

Mestring starter med øvelse – Finn oppgaver i medikamentregning her

Å trene på oppgaver når man lærer medikamentregning er viktig for å opparbeide forståelse, forbedre presisjon, styrke hukommelsen og for forberedelse til virkelige situasjoner.

Tren nå

Dose

Det brukes følgende formel for utregning av dose virkestoff (hvor mye virkestoff pasienten skal ha av et legemiddel):

Eksempel

Til en pasient er det ordinert 3 tablett(er) av amitriptylinhydroklorid (Sarotex) 2 gang(er) i løpet av et døgn. Styrken er 25 mg per tablett.

Hvor mye virkestoff i mg får pasienten i hver dose?

Dose tilsier mengde virkestoff av et legemiddel, for eksempel 200 milligram (mg). Dose utregnes her som enkeltdose (mengde virkestoff i hver dose). 

D=S×M

S=mengde virkestoff/legemiddelenhet M=antall legemiddelenheter

Løsningsforslag:

S=25 mg/tablett  M=3 tablett(er)  D=S×M= 25 mg/tablett x 3 tablett(er)=75mg

Pasienten får 75 mg virkestoff i hver dose.

Test deg selv

Oppgave 1 av 3

Et virkestoff 2 000 mg skal gis som 8 tabletter, en tablett hver 3 time, 250 mg/tablett hver gang.

Hvilken verdi i teksten er det som angir dosen?

3
8
250
2 000

Styrke

Det brukes følgende formel for utregning av styrke virkestoff (innhold virkestoff/legemiddelenhet):

Eksempel

Hvis 2 tabletter med lik styrke utgjør 300 mg.

Hva er styrken/tablett?

Styrke angir mengde virkestoff i hver legemiddelenhet, for eksempel 20 mg/legemiddelenhet (eks 20 mg/tabl).

S=DM

D=mengde virkestoff M=antall legemiddelenheter

Løsningsforslag:

Dmengde virkestoff=300 mg  Mantall legemiddelenheter=2 tabletter  Smengde virkestoff/legemiddelenhet=DM=300 mg2 tabletter=150 mg/tablett

Styrken på hver tablett utgjør 150 mg.

Test deg selv

Oppgave 1 av 2

Et virkestoff 2 000 mg skal gis som 8 tabletter, en tablett hver 3 time, 250 mg/tablett hver gang.

Hvilken verdi i teksten er det som angir styrken?

8
250
3
2 000

Mengde

Det brukes følgende formel for utregning av mengde (det totale antall legemiddelenheter):

Eksempel

En pasient skal ha mirabegron (Betmiga) depottablett(er). Det er forordnet 50 mg. Mirabegron (Betmiga) har styrke 25 mg/depottablett.

Hvor mange depottabletter skal pasienten ha?

Mengde tilsier antall legemiddelenheter (enheter av et legemiddel), for eksempel 2 tabletter (tabl).

M=DS

D=mengde virkestoff S=mengde virkestoff/legemiddelenhet

Løsningsforslag:

Dmengde virkestoff=50 mg  Smengde virkestoff/legemiddelenhet= 25 mg/depottablett  Mantall legemiddelenheter=DS=50 mg 25 mg/depottablett=2 depottablett(er)

Pasienten skal ha 2 depottablett(er).

Test deg selv

Oppgave 1 av 3

Et virkestoff 100 mg skal gis som 4 tabletter, en tablett hver 6 time, 25 mg/tablett hver gang.

Hvilken verdi i teksten er det som angir mengden?

25
6
100
4

Lærte du noe fra denne siden?