Medikamentregning formler

Mestring starter med øvelse – Finn oppgaver i medikamentregning her

Å trene på oppgaver når man lærer medikamentregning er viktig for å opparbeide forståelse, forbedre presisjon, styrke hukommelsen og for forberedelse til virkelige situasjoner.

Tren nå

Dose, styrke, mengde

Dose = styrke × mengde

Styrke =

dose / mengde

Mengde =

dose / styrke

Dråper

Vanligvis er 1 ml = 20 dråper

Prosent

1% = 10 mg/ml

1 mg/ml = 0,1%

Fortynning

Fyll inn verdiene fra oppgaveteksten inn i fortynningstabellen. Når du har 2 av 3 verdier i en kolonne kan du bruke dose, styrke, mengde formlene til å regne ut den siste verdien. Dosen er alltid lik i konsentratet og den fortynnede løsningen, så når du har funnet dosen for den ene kan du kopiere verdien til den andre.

 KonsentratFortynnet løsning
D (dose)
S (styrke)
M (mengde)

Oksygen

Trykk måles i bar og volum måles i liter.

Tilgjengelig oksygen (liter) = trykk × volum

Volum

1 liter = 1 000 ml

1 liter = 10 dl

1 dl = 100 ml

1 dl = 0,1 liter

1 ml = 0,01 dl

1 ml = 0,001 liter

Vekt

1 kg = 1 000 g

1 g = 1 000 mg

1 g = 0,001 kg

1 mg = 0,001 g

1 mg = 0,000001 kg

Tid

1 time = 60 minutter

1 døgn = 24 timer

Infusjonshastighet

Infusjonshastighet =

Mengde / Tid

Lærte du noe fra denne siden?