Oksygen

Oksygen er en fargeløs gass uten smak og lukt. Oksygenbehandling er ekstra oksygen tilsatt innåndingsluften, slik at den får høyere oksygeninnhold enn vanlig atmosfæreluft, ca 21% oksygen. Oksygen brukes til forebygging eller behandling av akutt og kronisk oksygenmangel.

Mestring starter med øvelse – Finn oppgaver i medikamentregning her

Å trene på oppgaver når man lærer seg medikamentregning er viktig for å opparbeide forståelse, forbedre presisjon, styrke hukommelsen og for å forberede deg på virkelige situasjoner.

Tren nå

Pasientens oksygenbehov

Oksygenbehov er den mengde oksygen en pasient har behov for i en viss tid.

Eksempel

En pasient skal transporteres fra hjemmet til sykehus. Transporten tar 3 timer og det er rekvirert oksygen 3,5 liter/min.

Hvor mange liter oksygen vil pasienten ha behov for under transporten?

Oksygenbehov er den mengde oksygen en pasient har behov for i en viss tid.

Oksygenbehov=liter/minutt×tid

Liter/minutt=mengde oksygen per minutt Tid=den angitte tid oksygen skal gis

Løsningsforslag:

Liter/minutt=3,5 liter/min  Tid=timer×60 min/time=180 minutter  Oksygenbehov=liter/min×tid=3,5 l/min×180 min=630 liter

Pasientens oksygenbehov under transport er totalt 630 liter.

Test deg selv

Oppgave 1 av 1

En pasient skal transporteres fra hjemmet til sykehus. Transporten tar 3 timer og det er rekvirert oksygen 3 liter/min.

Hvor mange liter oksygen vil pasienten ha behov for under transporten?

648 liter
540 liter
54 liter
378 liter

Mengde oksygen i gassflasken

Oksygenbehov er den mengde oksygen en pasient har behov for i en viss tid.

Eksempel

En pasient skal transporteres fra hjemmet til sykehus. Transporten tar 3 timer og det er rekvirert oksygen 3,5 liter/min.

Hvor mange liter oksygen vil pasienten ha behov for under transporten?

Oksygenbehov er den mengde oksygen en pasient har behov for i en viss tid.

Oksygenbehov=liter/minutt×tid

Liter/minutt=mengde oksygen per minutt Tid=den angitte tid oksygen skal gis

Løsningsforslag:

Liter/minutt=3,5 liter/min  Tid=timer×60 min/time=180 minutter  Oksygenbehov=liter/min×tid=3,5 l/min×180 min=630 liter

Pasientens oksygenbehov under transport er totalt 630 liter.

Test deg selv

Oppgave 1 av 1

En pasient skal transporteres fra hjemmet til sykehus. Transporten tar 3 timer og det er rekvirert oksygen 3 liter/min.

Hvor mange liter oksygen vil pasienten ha behov for under transporten?

648 liter
540 liter
54 liter
378 liter

Forholdet mellom tilgjengelig mengde oksygen og pasientens behov for oksygen

Forholdet mellom oksygenbehov og tilgjengelig oksygen, er pasientens oksygenbehov opp imot oksygenkolbens innhold av oksygen.

Eksempel

En pasient skal fraktes fra hjemmet til sykehus med ambulanse, og transporten er forventet å ta 3 timer. Under transporten er det forordnet oksygen 6 liter/minutt. I ambulansen er det to oksygenkolber à 7 liter. Fyllingstrykket i den ene kolben er 150 bar og i den andre kolben 95 bar. Det stilles spørsmål ved om det er tilstrekkelig O2 i oksygenkolbene for å dekke pasientens oksygenbehov under transport.

Hvor stort er overskuddet (+) eller underskuddet (-) i liter O2?

Forholdet mellom oksygenbehov og tilgjengelig oksygen, er pasientens behov for oksygen opp mot den mengde oksygen som er på gassflasken.

Forholdet mellom oksygenbehov og tilgjengelig mengde oksygen= tilgjengelig mengde oksygen - oksygenbehov

Oksygenbehov=liter oksygen/min×minutter med oksygen Tilgjengelig mengde oksygen=trykk (bar)×volum (antall liter)

Løsningsforslag:

Pasientens oksygenbehov:

liter oksygen/min=6 liter/min minutter transport=3 timer×60 min/time=180 min oksygenbehov=liter oksygen/min×min med oksygen=6 l/min×180 min=1 080 liter

Mengde tilgjengelig oksygen i oksygenkolbe I:

Trykk (bar)oksygenkolbe I=150 bar Volumoksygenkolbe I=7 liter Oksygenkolbe I=trykk (bar)×volum=150×7=1 050 liter

Mengde tilgjengelig oksygen i oksygenkolbe II:

Trykk (bar)oksygenkolbe II=95 bar Volumoksygenkolbe II=7 liter Oksygenkolbe II=trykk (bar)×volum=95×7 =665 liter

Total mengde tilgjengelig oksygen:

Totalt antall liter for begge oksygenkolber=1 050 liter +665 liter=1 715 liter

Forholdet mellom pasientens oksygenbehov og mengde tilgjengelig oksygen:

Tilgjengelig mengde oksygen-oksygenbehov=1 715 liter-1 080 liter= +635 liter

Det er +635 liter oksygen i forhold til pasientens behov under transport.

Test deg selv

Oppgave 1 av 1

En pasient skal fraktes fra hjemmet til sykehus med ambulanse, og transporten er forventet å ta 5 timer. Under transporten er det forordnet oksygen 7 liter/minutt. I ambulansen er det to oksygenkolber à 4 liter. Fyllingstrykket i den ene kolben er 90 bar og i den andre kolben 75 bar. Det stilles spørsmål ved om det er tilstrekkelig O2 i oksygenkolbene for å dekke pasientens oksygenbehov under transport.

Hvor stort er overskuddet (+) eller underskuddet (-) i liter O2?

-1 440 liter
-2 160 liter
-1 584 liter
-720 liter

Lærte du noe fra denne siden?