Dråper

Vanligvis er 1 ml = 20 dråper. Legemiddel i dråpeform er virkestoff i flytende form som administreres peroralt (via munnen) eller parenteralt (utenom tarmen).

Mestring starter med øvelse – Finn oppgaver i medikamentregning her

Å trene på oppgaver når man lærer medikamentregning er viktig for å opparbeide forståelse, forbedre presisjon, styrke hukommelsen og for forberedelse til virkelige situasjoner.

Tren nå

Omgjøring fra ml til antall dråper

Ved administrering av legemiddel som dråper, må det vites hvor mange dråper det er per milliliter (ml) legemiddel, væskens dråpetall.

Eksempel

1 ml av et legemiddel tilsvarer 20 dråper.

Hvor mange dråper tilsvarer 219 ml? Rund av til nærmeste hele dråpe.

Et vanlig dråpetall for sterkt fortynnede, vandige løsninger og infusjonsvæsker er 20 dråper/milliliter (dr/ml). Dersom annet ikke er oppgitt, kan det tas utgangspunkt i at dråpetallet er 20 dr/ml.

Løsningsforslag:

Antall ml omgjøres til antall dråper:

Antall dråper=dr/ml×antall ml=20 dr/ml×219 ml=4 380 dråper

219 ml tilsvarer 4 380 dr. 

Test deg selv

Oppgave 1 av 1

1 ml av legemiddelet tilsvarer 20 dråper. En pasient får 464 ml i løpet av 101 minutter.

Hvor mange dråper får pasienten per minutt? Oppgi svaret i hele dråper.

9 dråper/min
184 dråper/min
110 dråper/min
92 dråper/min

Fra fast til flytende legemiddelform

Det er tilfeller hvor pasienter ikke kan innta legemidler peroralt i fast form (tabletter), hvor pasienten istedenfor får legemidlet i flytende form peroralt som dråper.

Eksempel

Det er til en pasient forordnet tabletter 25 mg morgen og kveld. Det må benyttes dråper da pasienten tygger tabletten. Styrken på oppløsningen er 25 mg/ml. 1ml=20 dråper.

Hvor mange dråper skal pasienten ha i en dose? Rund av til nærmeste hele dråper.

Mengde tilsier antall legemiddelenheter (enheter av et legemiddel), for eksempel 40 dråper (dr). Et vanlig dråpetall for sterkt fortynnede, vandige løsninger og infusjonsvæsker er 20 dråper/ml. Dersom annet ikke er oppgitt, kan det tas utgangspunkt i at dråpetallet er 20 dråper/ml.

M=DS

D=mengde virkestoff S=mengde virkestoff/legemiddelenhet

Løsningsforslag:

Dmengde virkestoff=25 mg  Smengde virkestoff/legemiddelenhet=25 mg/ml. 

Mantall legemiddelenheter=DS=25 mg25 mg/ml=1 ml

Omgjøring fra ml til dråper:

ml×20 dråper/ml=20 dråper

Pasienten skal ha 20 dråper.

Test deg selv

Oppgave 1 av 1

Det er til en pasient forordnet tabletter 20 mg morgen og kveld. Det må benyttes dråper da pasienten tygger tabletten. Styrken på oppløsningen er 75 mg/ml. 1ml=20 dråper.

Hvor mange dråper skal pasienten ha i en dose? Rund av til nærmeste hele dråper.

13 dråper
5 dråper
3 dråper
8 dråper

Infusjonshastighet

Eksempel

En pasient skal ha 1 000 ml klar væske. Det benyttes et vanlig infusjonssett som gir 20 dråper/ml. Infusjonen skal tilføres på 2 timer.

Hva blir infusjonshastigheten regnet i dråper/minutt? Rund av til nærmeste hele dråpe.

Ved administrering av infusjoner, beregnes infusjonshastighet som er mengde virkestoff per tidsenhet, for eksempel dråper/minutt.

Infusjonshastighet=InfusjonsmengdeInfusjonstid

Løsningsforslag:

Infusjonsmengde=dråper Infusjonstid=minutter

Inf. mengde=1 000 ml×20 dråper/ml=20 000 dråper Inf. tid=time(r)×60 min/time=120 minutter

Inf.hastighet=dr/min=drmin=20 000 dr120 min=166,666667 ≈ 167  dr/min

Infusjonshastigheten blir 167 dråper/minutt.

Test deg selv

Oppgave 1 av 2

Til en pasient er det forordnet 100 ml paracetamol (Paracet) infusjonsvæske med styrke 10 mg/ml, som skal infunderes i løpet av 15 minutter. 1 ml=20 dråper.

Hva stilles infusjonshastigheten inn på i dr/min for at infusjonen skal gå inn på oppgitt tid som er 15 minutter? Rund av til nærmeste hele dråpe.

133 dr/min
160 dr/min
173 dr/min
13 dr/min

Lærte du noe fra denne siden?