Måleenheter - Masse (vekt)

Masse er en enhet som gir et mål på vekten til et objekt. For eksempel måler du massen til kroppen din når du går på en vekt. Enhetene for masse som oftes brukes i medikamentregning er kilogram (kg), gram (g), milligram (mg) og mikrogram (µg).

Mestring starter med øvelse – Finn oppgaver i medikamentregning her

Å trene på oppgaver når man lærer medikamentregning er viktig for å opparbeide forståelse, forbedre presisjon, styrke hukommelsen og for forberedelse til virkelige situasjoner.

Tren nå

Konverteringstabell

Konverteringstabellen kan brukes til å konvertere mellom forskjellige enheter.

Eksempelvis må du gange med 1 000 for å konvertere fra kilogram til gram. For å konvertere fra mikrogram til gram må du dele på 1 000 000.

kg g mg µg
1 kilogram (kg) 1 1 000 1 000 000 1 000 000 000
1 gram (g)
1 / 1 000
1 1 000 1 000 000
1 milligram (mg)
1 / 1 000 000
1 / 1 000
1 1 000
1 mikrogram (µg)
1 / 1 000 000 000
1 / 1 000 000
1 / 1 000
1

Konvertering av enheter som ikke står ved siden av hverandre i tabellen kan deles opp i flere steg.

For eksempel kan konvertering fra milligram til kilogram deles opp ved først å konvertere fra milligram til gram, og så fra gram til kilogram.

Eksempler

g til mg
g til µg
g til kg
mg til kg

Gjør om 7 g til mg

Fra konverteringstabellen får vi at 1 g = 1 000 mg.

7 g = 7 * 1 000 mg = 7 000 mg.

Test deg selv!

Oppgave 1 av 4

Hvor mange kg tilsvarer 1 250 g?

1,38 kg
1,25 kg
0,01 kg
1,5 kg

Lærte du noe fra denne siden?