Dose - Styrke - Mengde

Dose, styrke og mengde er alle sentrale begreper som anvendes i medikamentregning, og de er nært knyttet til hverandre. I medikamentregning må en forstå forholdet mellom dose, styrke og mengde for å kunne regne ut riktig dose av et legemiddel (virkestoff). Eksempel: en pasient skal ha en dose virkestoff 500 mg, dosen skal gis som tablett med styrke 250 mg/tablett, noe som innebærer at pasienten skal ha mengden 2 tabletter for å få den angitte dosen som er 500 mg.

Mestring starter med øvelse – Finn oppgaver i medikamentregning her

Å trene på oppgaver når man lærer medikamentregning er viktig for å opparbeide forståelse, forbedre presisjon, styrke hukommelsen og for forberedelse til virkelige situasjoner.

Tren nå

Dose

Dose refererer til mengde virkestoff ev et legemiddel, for eksempel 200 milligram (mg). Dosen av et legemiddel (virkestoff) angis i enheter som eksempelvis mikrogram (µg), milligram (mg), gram, (g), millimol (mmol). Dosen kan variere avhengig av faktorer som pasientens alder, vekt og sykdomstilstand. Dose angis som eksempelvis enkeltdose og døgndose. Enkeltdose angir den mengde virkestoff som skal gis en gang, og døgndose angir den totale mengde virkestoff som skal gis i løpet av et døgn.

Det brukes følgende formel for utregning av dose virkestoff:

Eksempel

Til en pasient er det ordinert 3 tablett(er) 3 gang(er) i løpet av et døgn. Tabletten har styrken 2 mg.

Hvor mye virkestoff i mg får pasienten i hver dose?

Dose tilsier mengde virkestoff av et legemiddel, for eksempel 200 milligram (mg). Dose utregnes her som enkeltdose (mengde virkestoff i hver dose).  

D=S X M

S=mengde virkestoff/legemiddelenhet M=antall legemiddelenheter

Løsningsforslag:

S=2 mg/tablett  M=3 tablett(er)  D=S×M=2 mg/tablett×3 tablett(er)=6 mg

Pasienten får 6 mg virkestoff i hver dose.

Test deg selv

Oppgave 1 av 2

En pasient skal ha et legemiddel 40 mg/ml som administreres som dråper. 1 ml legemiddel = 20 dråper. Til pasienten skal du klargjøre 24 mg, som tilsvarer 0,6 ml.

Hvilken verdi i teksten er det som angir dosen?

0,6
20
24
40

Styrke

Styrke refererer til mengde virkestoff (konsentrasjonen av et virkestoff) i hver legemiddelenhet målt i en bestemt enhetsform. Styrken av et legemiddel (virkestoff) er eksempelvis 500 mg/tablett eller injeksjonsvæske 50 mg/ml. Man må kjenne styrken av et legemiddel (virkestoff) for å kunne regne ut riktig dose.

Det brukes følgende formel for utregning av styrken (mengde virkestoff/legemiddelenhet):

Eksempel

Mecillinam (Selexid) 1 g løses opp i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml.

Hva blir styrken på løsningen oppgitt i g/ml?

Styrke angir mengde virkestoff i hver legemiddelenhet, for eksempel 2 g/legemiddelenhet (eks 2 g/ml).

S=DM

D=mengde virkestoff M=antall legemiddelenheter

Løsningsforslag:

Dmengde virkestoff=1 g  Mantall legemiddelenheter=100 ml   Smengde virkestoff/legemiddelenhet=DM=1 g100 ml =0,01 g/ml

Styrken på løsningen blir 0,01 g/ml.

Test deg selv

Oppgave 1 av 2

Til en pasient er det forordnet en injeksjonsvæske 10 mg/ml. Pasienten skal ha 20 mg av injeksjonsvæsken. Det tilsvarer 2 ml og det skal gis over 15 sekunder.

Hvilken verdi i teksten er det som angir styrken?

20
15
10
2

Mengde

Mengde refererer til det totale antall legemiddelenheter. Mengden av et legemiddel er eksempelvis 4 tabletter eller 50 ml med injeksjonsvæske. Mengden vil være forskjellig fra dosen, avhengig av legemiddelehetens styrke.

Det brukes følgende formel for utregning av mengden (antall legemiddelenheter):

Eksempel

Til en pasient med diabetes er det forordnet en dose 10 IE insulin. Insulin injeksjonsvæske har styrken 100 IE/ml.

Hvilken mengde trekkes opp?

Mengden tilsier antall legemiddelenheter (enheter av et legemiddel), for eksempel 1 ml.

M=DS

D=mengde virkestoff S=mengde virkestoff/legemiddelenhet

Løsningsforslag:

Dmengde virkestoff=10 IE  Smengde virkestoff/legemiddelenhet=100 IE/ml  Mantall legemiddelenheter=DS=10  IE100 IE/ml=0,1 ml

Det trekkes opp 0,1 ml.

Test deg selv

Oppgave 1 av 2

En pasient skal ha et virkestoff gitt som stikkpiller 1 000 mg/stikkpille, 4 stikkpiller i løpet av 24 timer, det tilsvarer 4 000 mg.

Hvilken verdi i teksten er det som angir mengden?

24
1 000
4 000
4

Lærte du noe fra denne siden?