Depotplaster

Depotplaster er medisinsk plaster som inneholder legemiddel (virkestoff) som absorberes gjennom huden med jevn hastighet over en viss tid. Legemiddelregning relatert til depotplaster gjøres i forhold til dose, styrke og mengde med utgangspunkt i tid.

Mestring starter med øvelse – Finn oppgaver i medikamentregning her

Å trene på oppgaver når man lærer medikamentregning er viktig for å opparbeide forståelse, forbedre presisjon, styrke hukommelsen og for forberedelse til virkelige situasjoner.

Tren nå

Dose

Dose tilsier mengde virkestoff av et legemiddel. Dose angis i enheter som eksempelvis milligram (mg), gram (g) og mikrogram (µg). Dose oppgis over en angitt tid, f.eks. timedose.

Eksempel

Det er forordnet depotplaster til en pasient. Plasteret har styrken 73 µg/time. Plasteret skal sitte på i 3 døgn.

Hvor mange mg virkestoff har pasienten fått etter 2 døgn?

Dose tilsier mengde virkestoff av et legemiddel, for eksempel 20 milligram (mg). Dose utregnes her som mengde virkestoff over en gitt tid.  

D=S×M (med utgangspunkt i tid)  S=mengde virkestoff/tid (time) M=antall timer med plaster på huden

Løsningsforslag:

Smengde virkestoff/time=73 µg/time  Mantall timer med plaster på huden=døgn×24 timer/døgn=48 timer  Dmengde virkestoff/2 døgn=S×M=73 µg/time×48 timer=3 504 µg

Omgjøring fra µg til mg (i og med at svaret etterspørres i mg):

3 504 µg1 000 µg/mg=3,504 ≈ 3,5 mg

Pasienten har etter angitt tid fått 3,5 mg virkestoff.

Test deg selv

Oppgave 1 av 1

Det er forordnet buprenorfin (Buprefarm) depotplaster til en pasient. Plasteret har styrken 10 µg/time. Plasteret skal sitte på i 168 timer.

Hvor mange µg virkestoff har pasienten fått etter 3 døgn og 3 timer?

1 125 µg
750 µg
600 µg
75 µg

Styrke

Styrke angir mengde virkestoff per tidsenhet, som eksempelvis 200 µg/time.

Eksempel

Det er forordnet 2 520 µg buprenorfin (Bugnanto) depotplaster til en pasient. Plasteret skal sitte på i 168 timer.

Hva blir styrken på plasteret angitt i µg/time?

Styrke angir mengde virkestoff i hver legemiddelenhet, for eksempel 200 µg/legemiddelenhet. Styrke kan også regnes i tid, for eksempel 200 µg/time.

S=DM (med utgangspunkt i tid)

D=mengde virkestoff M=tid (timer)

Løsningsforslag:

Dmengde virkestoff=2 520 µg  Mtid=168 timer  S mengde virkestoff/tid=DM=2 520 µg168 timer=15 µg/time

Styrken på plasteret blir 15 µg/time.

Test deg selv

Oppgave 1 av 1

Det er forordnet 5 400 µg fentanyl (Durogesic) depotplaster til en pasient. Plasteret skal sitte på i 72 timer.

Hva blir styrken på plasteret angitt i µg/time?

37,5 µg/time
56,25 µg/time
75 µg/time
112,5 µg/time

Mengde

Mengde er hvor lang tid plasteret skal sitte på huden, eksempelvis 20 timer.

Eksempel

En pasient skal ha depotplaster 300 mg. Plasteret har styrke 5 mg/time.

Hvor mange døgn og timer skal plasteret sitte på huden? Rund av til nærmeste hele time.

Mengde tilsier antall legemiddelenheter (enheter av et legemiddel), for eksempel 20 ml. Mengde kan også angis i tid, for eksempel 3 timer.

 M=DS (med utgangspunkt i tid)

D=mengde virkestoff S=mengde virkestoff/tid (time)

Løsningsforslag:

Dmengde virkestoff=300 mg  Smengde virkestoff/time=5 mg/time  Mantall timer med plaster på huden=DS=300 mg5 mg/time=60 timer

60 timer24 t/døgn=2,5 døgn

2 døgn + omregning fra 0,5 døgn til timer:

0,5 døgn×24 t/døgn=12 timer Totalt:2 døgn og 12 timer

Plasteret skal sitte på huden i 2 døgn og 12 timer .

Test deg selv

Oppgave 1 av 1

En pasient skal ha depotplaster 750 mg. Plasteret har styrke 5 mg/time.

Hvor mange døgn og timer skal plasteret sitte på huden? Rund av til nærmeste hele time.

7 døgn og 6 timer
6 døgn og 8 timer
6 døgn og 2 timer
6 døgn og 6 timer

Lærte du noe fra denne siden?