Slik forbereder du deg til eksamen i medikamentregning - 3 steg

Forberedelse til eksamen i medikamentregning / legemiddelregning innbefatter tilegnelse av kunnskap i- og forståelse av grunnleggende matematikk og relevante begreper og formler i medikamentregning. Her er 3 steg som anbefales å følges ved eksamensforberedelse i medikamentregning.

Mestring starter med øvelse – Finn oppgaver i medikamentregning her

Å trene på oppgaver når man lærer medikamentregning er viktig for å opparbeide forståelse, forbedre presisjon, styrke hukommelsen og for forberedelse til virkelige situasjoner.

Tren nå

Steg 1 - Tilegne deg kunnskap om begreper og formler i medikamentregning

Møt opp og delta på forelesninger, les pensumlitteratur og notater. Vær mottakelig for veiledning gitt av lærer og andre. Diskuter og reflekter sammen med lærer og dine medstudenter.

Les introduksjonen i de ulike kategorier i medikamentregning, samt eksempler på utregning av oppgaver:

Steg 2 - Trening og repetisjon

Mengdetrening og repetisjon er viktig for læring og forståelse av medikamentregning, og for å opprettholde tidligere tilegnet kunnskap over tid. Begynn treningen med oppgaver som for deg erfares å være enkle, for så å avansere til oppgaver du erfarer å være mer komplekse.

Oppgaver kan du finne i en lærebok, få fra en lærer, eller gå til Oppgave-siden hvor du kan løse oppgaver fra hele pensum, med fasit og løsningsforslag. Oppgavene her vil til en hver tid automatisk tilpasses ditt nårværende kunnskapsnivå, og gir deg jevnlig repetisjon slik at du ikke glemmer det du allerede har lært.

Gå til oppgaver

Steg 3 - Løs tidligere eksamensoppgaver og tester

Det å løse tidligere eksamensoppgaver eller tester i medikamentregning uten hjelp fra andre, uten hjelpemidler og innenfor tidsrammen for eksamen vil gi deg en idé om eksamensformatet, og hjelpe deg til å mestre tidspresset.

Test-siden kan du løse oppgaver via tester hvor det er eksamensoppgaver fra forskjellige kategorier i medikamentregning, med fasit og løsningsforslag.

Gå til tester

Tips til eksamensdagen

1. Nøye gjennomgå dine utregninger for å se etter feil. Et enkelt feilskritt kan føre til et stort avvik i utregningen.

2. Ved mulighet for tilgang til hjelpemidler som eksempelvis kalkulator og formler under eksamen, bør du ha kunnskap om hvordan du bruker hjelpemidlene på en god og effektiv måte.

3. Les spørsmålene nøye og vær obs på at du bruker riktig legemiddelenhet.

4. Hvis du fortsatt har tid igjen etter at du har regnet alle oppgavene samt dobbeltsjekket alle svarene, finn frem et blankt ark og regn alle oppgaver på nytt. Kontroller svarene, om du får like svar eller avvik.

Husk at medikamentregning ikke bare handler om å finne riktig tall, men også om pasientsikkerhet. Nøyaktighet er avgjørende for sikker pasientbehandling, så ta deg tid til å forstå og praktisere medikamentregning godt og grundig.

Lykke til med forberedelser og eksamen i medikamentregning!

Lærte du noe fra denne siden?