Injeksjoner

Injeksjonsvæsker er legemidler (virkestoff) i flytende form til parenteralt bruk. Injeksjonsvæsker er beregnet til innsprøytning gjennom hud, slimhinner eller serøse hinner. Legemiddelregning relatert til injeksjonsvæsker er gjeldende ved utregning av dose, styrke og mengde (injeksjonsvolum). Legemiddelenheten ved injeksjoner er ml.

Mestring starter med øvelse – Finn oppgaver i medikamentregning her

Å trene på oppgaver når man lærer seg medikamentregning er viktig for å opparbeide forståelse, forbedre presisjon, styrke hukommelsen og for å forberede deg på virkelige situasjoner.

Tren nå

Dose

Dose tilsier mengde virkestoff av et legemiddel. Dose angis i enheter som eksempelvis milligram (mg), gram (g) og mikrogram (µg), og oppgis blant annet som enkeltdose eller døgndose.

Eksempel

En pasient skal ha ketobemidon (Ketorax) 1,6 ml som injeksjon. Ketorax injeksjonsvæske finnes i styrken 5 mg/ml.

Hvor mange mg ketobemidon (Ketorax) får pasienten?

Dose tilsier mengde virkestoff av et legemiddel, for eksempel 5 milligram (mg). Dose utregnes her som enkeltdose (mengde virkestoff i en gitt dose).   

D=S×M  S=mengde virkestoff/legemiddelenhet M=antall legemiddelenheter

Løsningsforslag:

Smengde virkestoff/legemiddelenhet=5 mg/ml  Mantall legemiddelenheter=1,6 ml  Dmengde virkestoff=S×M=5 mg/ml×1,6 ml=8 mg

Pasienten får 8 mg virkestoff.

Test deg selv

Oppgave 1 av 2

Til en pasient er det forordnet en injeksjonsvæske 10 mg/ml. Pasienten skal ha 15 mg av injeksjonsvæsken. Det tilsvarer 1,5 ml og det skal gis over 5 sekunder.

Hvilken verdi i teksten er det som angir dosen?

15
5
10
1,5

Styrke (ved oppløsning av injeksjonssubstans)

Styrke angir mengde virkestoff i hver legemiddelenhet, eksempelvis 200 mg/ml.

Eksempel

En injeksjonsvæske 0,5 ml inneholder 500 mg virkestoff. 1,5 ml sterilt vann tilsettes injeksjonsvæsken for å lage en oppløsning.

Hva blir styrken på oppløsningen angitt i mg/ml?

Styrke angir mengde virkestoff i hver legemiddelenhet, for eksempel 200 mg/legemiddelenhet (eks 200 mg/ml).

S=DM

D=mengde virkestoff M=antall legemiddelenheter

Løsningsforslag:

Dmengde virkestoff=500 mg  Mantall legemiddelenheter=2 ml (0,5 ml tilsettes i 1,5 ml)  S mengde virkestoff/legemiddelenhet=DM=500  mg2 ml= 250 mg/ml

Styrken på oppløsningen blir 250 mg/ml.

Test deg selv

Oppgave 1 av 2

Til en pasient er det forordnet en injeksjonsvæske 5 mg/ml. Pasienten skal ha 2,5 mg av injeksjonsvæsken. Det tilsvarer 0,5 ml og det skal gis over 10 sekunder.

Hvilken verdi i teksten er det som angir styrken?

5
0,5
10
2,5

Mengde (injeksjonsvolum)

Mengde tilsier antall legemiddelenheter (enheter av et virkestoff), for eksempel 2 milliliter (ml).

Eksempel

Et medikament har styrken 20 mg/ml. En pasient får 20 mg som injeksjon 3 ganger per døgn.

Hvor mange ml injeksjonsvæske får pasienten i løpet av et døgn?

Mengde tilsier antall legemiddelenheter (enheter av et legemiddel), for eksempel 2 milliliter (ml). 

 M=DS

D=mengde virkestoff S=mengde virkestoff/legemiddelenhet

Løsningsforslag:

Dmengde virkestoff/døgn=20 mg x 3 = 60 mg  Smengde virkestoff/legemiddelenhet=20 mg/ml  Mantall legemiddelenheter/døgn=DS=60 mg20 mg/ml=3 ml

Pasienten får i løpet av et døgn 3 ml injeksjonsvæske.

Test deg selv

Oppgave 1 av 2

Til en pasient er det forordnet en injeksjonsvæske 5 mg/ml. Pasienten skal ha 2,5 mg av injeksjonsvæsken. Det tilsvarer 0,5 ml og det skal gis over 10 sekunder.

Hvilken verdi er det som angir mengden i teksten?

10
2,5
0,5
5

Lærte du noe fra denne siden?