Medikamentregning

En digital læringsressurs i medikamentregning med eksempler, oppgaver og tester.

Medikamentregning er en svært viktig ferdighet å mestre for helsepersonell som håndterer medikamenter, enten det er på sykehus, i kommunehelsetjenesten, i apotek, eller annen helseinstitusjon/tjeneste.

Hva vil du lære?

Helsepersonelloven paragraf 4 (Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp - Lovdata) sier at helsepersonell har plikt til å utføre sitt arbeid i samsvar med sine faglige kvalifikasjoner. For å sikre pasienter mot feil utregning av medikamenter som eksempelvis feil dose, feil fortynningsstyrke, feil infusjons- og injeksjonsvolum, feil infusjonshastighet, er det en forutsetning at helsepersonell med ansvar for medikamenthåndtering har kvalifikasjoner i legemiddelregning. Feil utregning av medikamenter kan ha alvorlige konsekvenser for pasienters helse, velvære og sikkerhet.

Denne digitale læringsressursen i medikamentregning er designet for å gi deg en god og omfattende forståelse for medikamentregning, fra grunnleggende begreper og prinsipper til mer avanserte utregningsmåter som brukes i praksisfeltet. Denne digitale læringsressursen gir deg tilgang til en rekke eksempler på medikamentregning, tester, samt utallige oppgaver. Et hovedanliggende med denne digitale læringsressursen er at den gir deg mulighet for mengdetrening i medikamentregning, velger ut oppgaver med utgangspunkt i din brukerprofil – hva du har behov for å lære og repetere, og gir visuell oversikt over ditt kunnskapsnivå i medikamentregning.