Legemidler til inhalasjon

Inhalasjonspreparater tilføres pasienten ved at disse innåndes til lungene, hvor pasienten får en direkte lokal effekt av legemiddelet. Legemiddelregning relatert til inhalasjonspreparater gjøres primært i forhold til dose og mengde med utgangspunkt i inhalasjoner.

Mestring starter med øvelse – Finn oppgaver i medikamentregning her

Å trene på oppgaver når man lærer medikamentregning er viktig for å opparbeide forståelse, forbedre presisjon, styrke hukommelsen og for forberedelse til virkelige situasjoner.

Tren nå

Dose

Dose tilsier mengde virkestoff av et legemiddel. Dose angis i enheter som eksempelvis milligram (mg), gram (g) og mikrogram (µg), og oppgis blant annet som enkeltdose eller døgndose.

Eksempel

En pasient bruker salbutamol (Ventolin) inhalasjonsaerosol. Salbutamol (Ventolin) inhalasjonsaerosol har styrken 0,1 mg/inhalasjon.

Hva er dosen mg virkestoff ved 3 inhalasjon(er) per døgn?

Dose tilsier mengde virkestoff av et legemiddel, for eksempel 200 mikrogram (µg). Dose utregnes her som døgndose (mengde virkestoff/døgn).

D=S×M  S=mengde virkestoff/inhalasjon M=antall inhalasjoner

Løsningsforslag:

Smengde virkestoff/inhalasjon=0,1 mg/inhalasjon  Mantall inhalasjoner/døgn=3 inhalasjon(er)   Dmengde virkestoff/døgn=S×M=0,1 mg/inhalasjon×3 inhalasjon(er) =0,3 mg

Dose virkestoff per døgn er 0,3 mg.

Test deg selv

Oppgave 1 av 2

Et legemiddel administreres som inhalasjon: 10 µg/inhalasjon, 80 µg i løpet av 24 timer tilsvarer 8 inhalasjoner.

Hvilken verdi i teksten er det som angir dosen?

10
24
8
80

Mengde

Mengde henviser til antall, og her er det antall inhalasjoner (inh).

Eksempel

Et inhalasjonsaerosol har styrken 0,25 mg/inhalasjon. Maksimal døgndose er 2 mg.

Hvor mange inhalasjoner tilsvarer maksimal døgndose?

Mengde tilsier antall legemiddelenheter (enheter av et legemiddel), eksempelvis 10 ml. Mengde innbefatter også antall inhalasjoner, for eksempel 2 inhalasjoner (inh). 

 M=DS

D=mengde virkestoff S=mengde virkestoff/inhalasjon

Løsningsforslag:

Dmengde virkestoff/døgn=2 mg  Smengde virkestoff/inhalasjon=0,25 mg  Mantall inhalasjoner/døgn=DS=2 mg0,25 mg/inh=8 inhalasjon(er)

Maksimal døgndose med virkestoff tilsvarer 8 inhalasjon(er).

Test deg selv

Oppgave 1 av 2

Et legemiddel administreres som inhalasjon: 5 µg/inhalasjon, 100 µg i løpet av 24 timer tilsvarer 20 inhalasjoner (inh).

Hvilken verdi i teksten er det som angir mengden?

24
5
100
20

Lærte du noe fra denne siden?