Kroppsoverflate

Det er tilfeller hvor pasientens kroppsoverflate brukes som utgangspunkt for dosering av medikamenter (virkestoff), eksempelvis ved cytostatika behandling. Kroppsoverflate er arealet av kroppsoverflaten oppgitt i kvadratmeter (m2).

Mestring starter med øvelse – Finn oppgaver i medikamentregning her

Å trene på oppgaver når man lærer medikamentregning er viktig for å opparbeide forståelse, forbedre presisjon, styrke hukommelsen og for forberedelse til virkelige situasjoner.

Tren nå

Eksempel

Til en pasient er det forordnet et medikament med styrke 2,75 mg/ml som skal gis som en engangsdose ut ifra pasientens kroppsoverflate. Pasientens kroppsoverflate er 1,65 m2. Som engangsdose skal pasienten ha 14 mg/m2.

Hvor mange ml av legemiddelet skal pasienten ha?

Mengde tilsier antall legemiddelenheter (enheter av et legemiddel), for eksempel 20 milliliter (ml).

M=DS

D=mengde virkestoff S=mengde virkestoff/legemiddelenhet

Løsningsforslag:

Dmengde virkestoff=mengde virkestoff/m2×kroppsoverflate=14 mg/m2×1,65 m2=23,1 mg Smengde virkestoff/legemiddelenhet=2,75 mg/ml

Mantall legemiddelenheter=DS=23,1 mg2,75 mg/ml=8,4 ml

Pasienten skal ha 8,4 ml av legemiddelet.

Test deg selv

Oppgave 1 av 1

Til en pasient er det forordnet et medikament med styrke 7,5 mg/ml som skal gis som en engangsdose ut ifra pasientens kroppsoverflate. Pasientens kroppsoverflate er 1,9 m2. Som engangsdose skal pasienten ha 25 mg/m2.

Hvor mange ml av legemiddelet skal pasienten ha?

8,2 ml
0,6 ml
5,7 ml
6,3 ml

Lærte du noe fra denne siden?