Fortynning

Tilsetning av et flytende legemiddel (virkestoff) i en infusjonsvæske er å anse som en fortynning. Fortynning refererer dermed til det å redusere konsentrasjonen av et legemiddel (virkestoff) ved å tilsette væske. Fortynning gjøres for å oppnå ønsket styrke av et legemiddel (virkestoff) når den opprinnelige konsentrasjonen er for høy.

Mestring starter med øvelse – Finn oppgaver i medikamentregning her

Å trene på oppgaver når man lærer medikamentregning er viktig for å opparbeide forståelse, forbedre presisjon, styrke hukommelsen og for forberedelse til virkelige situasjoner.

Tren nå

Konsentrat og fortynningsvæske

Ved fortynning består løsningen av både konsentrat og fortynningsvæske. Konsentratet er det opprinnelige virkestoffet som skal fortynnes, og fortynningsvæsken er den væsken som tilsettes for å redusere konsentrasjonen av konsentratet. Fortynningsvæske er væske som er egnet for administrering av legemidler. Konsentratet kan være tilgjengelig i forskjellige konsentrasjoner, og konsentrasjonen må vites før en fortynning kan utføres. Ved fortynning gjøres det utregning i forhold til mengde konsentrat, mengde fortynningsvæske og styrke på den fortynnede løsningen.

Mengde konsentrat

Et konsentrat referer til en konsentrert løsning som må fortynnes før bruk for å oppnå ønsket styrke. Dosen i den konsentrerte løsningen vil være lik dosen i den fortynnende løsningen.

Eksempel

Et legemiddelkonsentrat med styrke 25 mg/ml skal fortynnes til 2 mg/ml. Du skal klargjøre 100 ml med styrke 2 mg/ml.

Hvor mange ml av konsentratet 25 mg/ml må brukes?

Mengde tilsier antall legemiddelenheter (enheter av et legemiddel), for eksempel 200 milliliter (ml).

M=DS

D=mengde virkestoff S=mengde virkestoff/legemiddelenhet

Når man fortynner er dosen virkestoff den samme (konstant), men grunnet fortynningen blir styrken mindre og volumet større.

Løsningsforslag:

Her spørres det etter mengde konsentrat. Først setter vi opp i en tabell de oppgitte verdier:

 KonsentratFortynnet løsning
D (dose)??
S (styrke)25 mg/ml2 mg/ml
M (mengde)? 100 ml

Deretter regner vi ut dosen i fortynnet løsning:

D=S×M  Dfortynnet løsning=Sfort løsn×Mfort løsn=2 mg/ml× 100 ml=200 mg

Dose 200 mg settes inn i tabellen, både for konsentrat og fortynnet løsning (dosen er konstant).

 KonsentratFortynnet løsning
D (dose)200 mg200 mg
S (styrke)25 mg/ml2 mg/ml
M (mengde)? 100 ml

Videre regnes mengden på konsentrat:

M=DS Mkonsentrat=DkonsentratSkonsentrat=200 mg25 mg/ml=ml

Det skal brukes 8 ml av konsentratet.

Test deg selv

Oppgave 1 av 2

Et legemiddelkonsentrat med styrke 15 mg/ml skal fortynnes til 10 mg/ml. Du skal klargjøre 150 ml med styrke 10 mg/ml.

Hvor mange ml av konsentratet 15 mg/ml må brukes?

100 ml
150 ml
110 ml
80 ml

Mengde fortynningsvæske

Fortynningsvæske er den infusjonsvæsken som brukes for å fortynne et konsentrat. I Felleskatalogen oppgis det vanligvis hvilken fortynningsvæske et konsentrat kan fortynnes med.

Eksempel

3 ml med et konsentrat 70 mg/ml skal fortynnes med Natriumklorid 9 mg/ml til en infusjonsoppløsning 10 mg/ml.

Hvor mange ml Natriumklorid 9 mg/ml må du tilsette konsentratet?

Mengde tilsier antall legemiddelenheter (enheter av et legemiddel), for eksempel 20 milliliter (ml).

M=DS

D=mengde virkestoff S=mengde virkestoff/legemiddelenhet

Når man fortynner er dose virkestoff det samme (konstant), men grunnet fortynningen blir styrken mindre og volumet større.

Løsningsforslag:

Først setter vi opp i en tabell de oppgitte verdier:

 KonsentratFortynnet løsning
D (dose)??
S (styrke) 70 mg/ml 10 mg/ml
M (mengde)3 ml ?

Deretter regner vi ut dose i konsentratet:

D=S×M  S=mengde virkestoff/legemiddelenhet M=antall legemiddelenheter  Dkonsentrat=Skonsentrat×Mkonsentrat= 70 mg/ml×3 ml=210 mg

Dose 210 mg settes inn i tabellen, både for konsentrat og fortynnet løsning (dosen er konstant).

 KonsentratFortynnet løsning
D (dose)210 mg210 mg
S (styrke) 70 mg/ml 10 mg/ml
M (mengde)3 ml?

Videre regnes mengde i fortynnet løsning:

M=DS Mfortynnet løsning=Dfort løsnSfort løsn=210 mg 10 mg/ml=21 ml 

21 ml fortynnet løsning - 3 ml konsentrat= 18 ml fortynningsvæske

Det må tilsettes 18 ml fortynningsvæske.

Test deg selv

Oppgave 1 av 2

1 ml med Morfin 20 mg/ml skal fortynnes med 0,9% natriumkloridoppløsning til en styrke på 1 mg/ml.

Hvor mange ml 0,9% natriumkloridoppløsning må tilsettes?

18,7 ml
19 ml
20 ml
19,9 ml

Styrke på fortynnet løsning

Styrken på fortynnet løsning vil endres avhengig av hvor mye fortynningsvæske som tilsettes et konsentrat. Jo mer fortynningsvæske som tilsettes et konsentrat, jo mer reduseres styrken på den fortynnede løsningen.

Eksempel

250 ml infusjonskonsentrat som har styrken 10 mg/ml skal fortynnes med infusjonsvæske NaCl 9 mg/ml til en infusjonsoppløsning. Totalvolumet på infusjonsoppløsningen skal være 500 ml.

Hva blir styrken på den fortynnede infusjonsoppløsningen?

Styrke angir mengde virkestoff i hver legemiddelenhet, for eksempel 20 mg/legemiddelenhet (eks 20 mg/ml).

S=DM

D= mengde virkestoff M= antall legemiddelenheter

Når man fortynner er dose virkestoff det samme (konstant), men grunnet fortynningen blir styrken mindre og volumet større.

Løsningsforslag:

Først setter vi opp i en tabell de oppgitte verdier:

 KonsentratFortynnet løsning
D (dose)??
S (styrke) 10 mg/ml?
M (mengde)250 ml500 ml

Deretter regner vi ut dose i konsentrat:

D=S×M

S= mengde virkestoff/legemiddelenhet M= antall legemiddelenheter

Dkonsentrat=Skonsentrat×Mkonsentrat= 10 mg/ml×250 ml=2 500 mg

Dose 2 500 mg settes inn i tabellen, både for konsentrat og fortynnet løsning (dosen er konstant).

 KonsentratFortynnet løsning
D (dose2 500 mg2 500 mg
S (styrke) 10 mg/ml?
M (mengde)250 ml500 ml

Videre regnes styrke i fortynnet løsning:

S=DM

Sfortynnet løsning=Dfort løsnMfort løsn=2 500 mg500 ml=mg/ml

Styrken på den fortynnede infusjonsoppløsningen blir 5 mg/ml.

Test deg selv

Oppgave 1 av 2

3 ml infusjonskonsentrat takrolimus (Prograf) med styrken 5 mg/ml skal fortynnes med infusjonsvæske Glucose 50 mg/ml til en infusjonsoppløsning. Totalvolumet på infusjonsoppløsningen skal være 500 ml.

Hva blir styrken på den fortynnede infusjonsoppløsningen?

0,3 mg/ml
0,15 mg/ml
0,09 mg/ml
0,03 mg/ml

Lærte du noe fra denne siden?