Prosent

Prosent angir hvor stor andel av løsningen som er virkestoff. En løsning med styrke 1% tilsvarer en styrke på 10 mg per ml.

Mestring starter med øvelse – Finn oppgaver i medikamentregning her

Å trene på oppgaver når man lærer medikamentregning er viktig for å opparbeide forståelse, forbedre presisjon, styrke hukommelsen og for forberedelse til virkelige situasjoner.

Tren nå

Utregning

1 liter vann veier 1 kg. Det kan skrives som

1 kg / 1 l
.

En 100% løsning er derfor 100% =

1 kg / 1 l
=
1 000 g / 1 000 ml
=
1 g / 1 ml
=
1 000 mg / 1 ml
.

Styrken til en 1% løsning blir dermed 1% =

1 000 mg / 1 ml
* 1% =
1 000 mg / 1 ml
*
1 / 100
= 10
mg / ml
.

Eksempler

% til mg/ml
mg/ml til %

Hvor mange mg per ml er det i en 25 % løsning?

1 % = 10

mg / ml

25 % = 25 * 10

mg / ml
= 250
mg / ml
.

Test deg selv!

Oppgave 1 av 2

Hvor mange mg virkestoff per ml er det i en 4,13% oppløsning?

20,65 mg/ml
413 mg/ml
4 130 mg/ml
41,3 mg/ml

Lærte du noe fra denne siden?