Miksturer

Mikstur er legemiddel i flytende form som administreres peroralt (via munnen). Dosen som administreres måles i milliliter (ml), og styrken angis i innhold av virkestoff per ml – eksempelvis mg/ml.

Mestring starter med øvelse – Finn oppgaver i medikamentregning her

Å trene på oppgaver når man lærer medikamentregning er viktig for å opparbeide forståelse, forbedre presisjon, styrke hukommelsen og for forberedelse til virkelige situasjoner.

Tren nå

Mengde

Eksempel

Det er til en pasient forordnet en mikstur med styrke 30 mg/ml. Døgndosen er 800 mg.

Hvor mange ml mikstur tilsvarer døgndosen?

Mengde tilsier antall legemiddelenheter (enheter av et legemiddel), for eksempel 20 milliliter (ml).

 M=DS

D=mengde virkestoff S=mengde virkestoff/legemiddelenhet

Løsningsforslag:

Dmengde virkestoff/døgn= 800 mg  Smengde virkestoff/legemiddelenhet=30 mg/ml  Mantall legemiddelenheter/døgn=DS=800 mg30 mg/ml=26,666667 ≈ 26,7 ml

Døgndosen tilsvarer 26,7 ml.

Test deg selv

Oppgave 1 av 2

En pasient skal ha et virkestoff gitt som mikstur 5 mg/ml. I løpet av 24 timer skal pasienten ha 200 mg virkestoff, noe som tilsvarer 40 ml fordelt i like stor mengde hver 6 time.

Hvilken verdi i teksten er det som angir mengden?

5
6
200
40

Kroppsvekt

Ved administrering av miksturer til barn, regnes mengden mikstur ofte ut med utgangspunkt i barnets vekt.

Mengde mikstur med utgangspunkt i barnets vekt:

Eksempel

Det er til et barn som veier 6 kg rekvirert mikstur 8 mg/kg/døgn. Miksturen har styrken 24 mg/ml. Barnet skal ha 4 doser per døgn.

Hvor mange ml mikstur skal barnet ha per døgn?

Mengde tilsier antall legemiddelenheter (enheter av et legemiddel), for eksempel 20 milliliter (ml).

 M=DS

D=mengde virkestoff S=mengde virkestoff/legemiddelenhet

Løsningsforslag:

Dmengde virkestoff/døgn=8 mg/kg x 6 kg = 48 mg  Smengde virkestoff/legemiddelenhet=24 mg/ml  Mantall legemiddelenheter/døgn=DS=48 mg24 mg/ml=ml

Barnet skal ha 2 ml mikstur per døgn.

Test deg selv

Oppgave 1 av 2

Et barn som veier 16 kg skal behandles med mikstur 10 mg/ml. Legens forordning er 15 mg/kg.

Hva er mengden mikstur angitt i ml?

20 ml
18 ml
24 ml
26,4 ml

Lærte du noe fra denne siden?