Salgsvilkår - Kogny.no

1. Partene

Selger er Kognitek AS, Hunsrødskogen 36 A, 3241 Sandefjord, post@kognitek.no, 829 451 352, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

2. Betalingen

Kogny er en digital tjeneste som blir levert av Kognitek AS, org nr. 829 451 352.

Selgeren tilbyr salg av abonnement til Kogny gjennom denne nettsiden. Abonnementet gir tilgang til innhold og premiumfunksjoner. Abonnementet selges i form av et løpende månedlig abonnement.

Dersom kjøperen inngår en avtale om et løpende abonnement, vil selger belaste kjøpers betalingskort umiddelbart, og deretter hver måned så lenge abonnementet er aktivt.

Kjøp av tilgang til Kogny er fritatt MVA siden dette regnes som en undervisningstjeneste.

3. Levering

Abonnement på Kogny er en digital tjeneste. Kjøper får tilgang umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført.

Ved kjøp av abonnement vil kjøper få en kvittering på kjøpet tilsendt på e-post. I tillegg er kvitteringer for alle tidligere kjøp tilgjengelig på “Konto”-siden.

4. Angrerett og reklamasjon

Det er ingen bindingstid på abonnementet, og kjøper kan si opp abonnementet når som helst. Ved oppsigelse vil kjøper ikke få refundert abonnementskostnaden, men kjøper beholder tilgangen ut abonnementsperioden.

Ved kjøp av abonnement til Kogny gjelder ikke angrerett, siden dette gjelder en digital tjeneste som leveres online. Dersom kjøper ønsker å reklamere på et kjøp kan kjøper henvende seg på e-post til post@kognitek.no, eller via kontaktskjema.

5. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punktet over. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 40 05 00 eller forbrukerrådet.no.

Henvendelser vedrørende innhold, tjenester, personvern og vilkår skal skje via kontaktskjema, eller til følgende adresse:

Kognitek AS, org nr. 829 451 352
Hunsrødskogen 36 A,
3241 Sandefjord
post@kognitek.no