Måleenheter - Mol

Enheten for stoffmengde, mol, forteller hvor mange partikler det er av virkestoffet i et preparat. Enhetene for stoffmengde som oftes brukes i medikamentregning er mol (mol), millimol (mmol) og mikromol (µmol).

Mestring starter med øvelse – Finn oppgaver i medikamentregning her

Å trene på oppgaver når man lærer medikamentregning er viktig for å opparbeide forståelse, forbedre presisjon, styrke hukommelsen og for forberedelse til virkelige situasjoner.

Tren nå

Konverteringstabell

Konverteringstabellen kan brukes til å konvertere mellom forskjellige enheter.

Eksempelvis må du gange med 1 000 for å konvertere fra millimol til mol. For å konvertere fra mikromol til mol må du dele på 1 000 000.

mol mmol µmol
1 mol (mol) 1 1 000 1 000 000
1 millimol (mmol)
1 / 1 000
1 1 000
1 mikromol (µmol)
1 / 1 000 000
1 / 1 000
1

Konvertering av enheter som ikke står ved siden av hverandre i tabellen kan deles opp i flere steg.

For eksempel kan konvertering fra mikromol til mol deles opp ved først å konvertere fra mikromol til millimol, og så fra millimol til mol.

Eksempler

mol til mmol
mol til µmol
mmol til mol
µmol til mol

Gjør om 4 mol til mmol

Fra konverteringstabellen får vi at 1 mol = 1 000 mmol.

4 mol = 4 * 1 000 mmol = 4 000 mmol.

Test deg selv!

Oppgave 1 av 2

Hvor mange mol er 7 397 mmol?

7 397 mol
7,397 mol
739,7 mol
0,74 mol

Lærte du noe fra denne siden?